Eksport produktw rolnych

Witamy na naszej stronie


     Spólka "GOLD EXIM" zajmuje się exportem produktów rolniczych do różnych krajów świata. GOLD EXIM specializuje się na hurtowych sprzedazach i dostarczaniu różnych rodzajów bobowych, zbożowych, olejnych kultur i przetworów ich na eksport.

Nasze zalety


Zdrowe i prawidowe odywianie jest niemoliwe bez zb, rolin strczkowych i rolin oleistych. Kadego roku ukraiska urodzajna ziemia daje bogate niwo. Kluczow rol w rolnictwie i tworzeniu agrobiznesu odgrywaj zyski, terminowa organizacja sprzeday i dostawy produkowanych wyrobw, wic staramy si by najlepsz firm w brany rolniczej.

Produkty producenta

Produkty wysokiej jakoci

Szybko realizacji zamwienia

Indywidualne podejcie
do klientw